Impresszum 2017-02-08T08:34:11+00:00

A wpkurzus.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója, nyilatkozata

A wpkurzus.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója, nyilatkozata

A wpkurzus.hu weboldalt Nagy Attila EV üzemelteti. Nagy Attila jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1./ Az adatkezelő

Nagy Attila EV.
Rövidített név: Nagy Attila EV.
Székhely, levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 31B fsz. 5A
Adószám: 67993891-1-43,
Email: info@wpkurzus.hu

2./ A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A wpkurzus.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra Nagy Attila EV. nem használja.

Nagy Attila EV. a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A második szintű jogosultság esetén a felhasználó köteles megadni az e-mail címét, valamint egy saját maga által választott jelszót, valamint felhasználói nevét. Ez szükséges ahhoz, hogy regisztrálni tudjon a wpkurzus.hu weboldalra. Ebben az esetben a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel (felhasználói nick) és milyen jelszóval regisztrál. A felhasználói nick név folyamatosan változtatható. Nagy Attila EV. az e-mail címet nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára a hozzászólás mellett. A hírlevél igénylés, kérdések és egyéb megkeresések esetén a felhasználó e-mail címét Nagy Attila EV. kizárólag kapcsolattartási célra használja.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Nagy Attila EV. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3./ Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Nagy Attila EV. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven regisztrálhasson a wpkurzus.hu oldalra, hírlevelet igényeljen, szolgáltatást vásárolhasson, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja támogatás esetén a személyes adatokat az Nagy Attila EV. eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4./ Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

5./ Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Nagy Attila EV. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

6./ A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az info@wpkurzus.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@wpkurzus.hu e-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 10-25 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.

A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot.

7./ Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a NetMasters Europe Kft. internetszolgáltató (Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel u. 5., cégjegyzékszám: 09-09-025522, adószám: 24812087-2-09) szervertermében telepített, 24 órás beléptetőrendszerrel őrzött, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy Nagy Attila EV. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@wpkurzus.hu e-mail címre juttassa el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni, az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Weboldal: www.naih.hu

9./ Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

A tárhelyszolgáltató adatai:

A cég elnevezése NetMasters Europe Kft.
A cég székhelye 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel u. 5.
Cégjegyzékszám 09-09-025522
A cég statisztikai számjele 24812087-6311-113-09
A cég adószáma 24812087-2-09
A cég nemzetközi adószáma HU24812087